Η Βοιωτία αναφέρεται επίσης ως γενέτειρα του θεού Διόνυσου και του ήρωα Ηρακλή.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Μυτιληναίος: Δημόσια προσφορά για το ομολογιακό των 300 εκατ. από 21 έως τις 23 Ιουνίου

Σχετική εικόναΑπό τις 21 έως τις 23 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια πρόταση της Μυτιληναίος για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού έως 300 εκατ. ευρώ.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Eγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό για το ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ του ομίλου Μυτιληναίος.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 788/15.6.2017 συνεδρίασή του αποφάσισε:
• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης και συνολικού ποσού έως τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000).
ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς.
Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς του ΚΟΔ:
ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓΕΓΟΝΟΣ
15.06.2017Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
15.06.2017Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.
15.06.2017Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.
20.06.2017Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης
21.06.2017Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα 10 π.μ. ώρα Ελλάδος).
23.06.2017Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών (μέσω του Η.ΒΙ.Π. – ώρα Ελλάδος 16:00).
23.06.2017Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.*
27.06.2017Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.
27.06.2017Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία.Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρησης στις Μερίδες τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων.
Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.
28.06.2017Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α.
*Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου