Η Βοιωτία αναφέρεται επίσης ως γενέτειρα του θεού Διόνυσου και του ήρωα Ηρακλή.

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου σε ημέρα Σάββατο. Αυτά ισχύουν για εργοδότες και εργαζόμενους

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου σε ημέρα Σάββατο. Αυτά ισχύουν για εργοδότες και εργαζόμενους

Η 28η Οκτωβρίου, είναι μία από τις εξαιρέσιμες αργίες στον ιδιωτικό τομέα και η μόνη προαιρετική πλέον μετά και την καθιέρωση ως υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16072/310 (ΦΕΚ Β' 1307/13.4.2017) απόφαση της Υπουργού Εργασίας Ε. Αχτσιόγλου.Τούτο σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τις υποχρεωτικές αργίες, η λειτουργία των επιχειρήσεων εξαρτάται από την απόφαση του εργοδότη.  Εάν η επιχείρηση παραμείνει ανοικτή, οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να προσέλθουν στην εργασία τους, λαμβάνοντας την αμοιβή που προβλέπεται για εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες.
Φέτος, η 28η Οκτωβρίου, συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες  ως προς την απασχόληση και την αμοιβή των εργαζομένων την ημέρα αυτή.
Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Επί απασχόλησης των εργαζομένων το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017
1.1. Οι ημερομίσθιοι που θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και την προσαύξηση του 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιο.

Παράδειγμα
Ημερομίσθιο συμφωνηθέν: 35 €
Νόμιμο ημερομίσθιο: 26,18 €
Προσαύξηση: 26,18 Χ 75% = 19,64 €
Αποδοχές ημέρας 28ης Οκτωβρίου: 35 +19,64 = 54,64 €
1.2 Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, θα λάβουν προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

Παράδειγμα
Μισθός συμφωνηθείς: 900 €
Νόμιμος μισθός 703,30 €
Προσαύξηση ημέρας 28ης Οκτωβρίου (6,66 ώρες): 703,3 /25 Χ 75% = 21,10 € ή
για 8ωρο: 703,3 Χ 0,006 Χ 8 Χ 75% = 25,32 €

2. Επί μη απασχόλησης των εργαζομένων το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017
2.1 Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, που απασχολούνται με σύστημα πενθήμερης απασχόλησης και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, λόγω σύμπτωσης της ημέρας αυτής, με εβδομαδιαία  ανάπαυση (ρεπό), θα πρέπει να λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον.
Αν δηλαδή λαμβάνουν κανονικά 6 ημερομίσθια (των 6 ωρών και 40 λεπτών) μια συνηθισμένη εβδομάδα, την εβδομάδα που συμπεριλαμβάνει την 28η Οκτωβρίου, θα πάρουν 7 ημερομίσθια, έστω κι αν δεν εργάστηκαν την ημέρα αυτή. (1643/10-9-87 Έγγ. Υπουργείου Εργασίας).
Επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν απασχοληθούν στις 28 Οκτωβρίου 2017, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο, (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα)
2.2 Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό και δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, λόγω συστήματος πενθήμερης εργασίας, δεν δικαιούνται να λάβουν τίποτα πέραν του μηνιαίου μισθού τους.
Επίσης επί συστήματος εξαήμερης απασχόλησης, οι αμειβόμενοι με μισθό που δεν θα απασχοληθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής πέραν του μισθού τους.
3. Επί μη νόμιμης απασχόλησης των εργαζομένων 

Στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν (παράνομα) το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, ενώ ήδη έχουν εξαντλήσει το 40ωρο τις ημέρες της εβδομάδας που προηγήθηκαν από Δευτέρα 23 Οκτ. έως 27 Οκτ.,  οφείλεται ένα ημερομίσθιο επιπλέον και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, ή 1/25 του μηνιαίου μισθού,  και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό. (προσαυξημένων κατά 30%, λόγω απασχόλησης κατά ημέρα ρεπό).Ανεξαρτήτως βέβαια της κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, οι εργοδότες στις περιπτώσεις αυτές, κινδυνεύουν με πρόστιμα, για παράβαση των διατάξεων περί εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων

Επισημάνσεις
  • Οι εργαζόμενοι οι οποίοι την ημέρα αυτή έχουν ρεπό, σύμφωνα με το ισχύον σταθερό πρόγραμμα εργασίας ή από την εφαρμογή κυκλικού συστήματος χορήγησης εβδομαδιαίας ανάπαυσης και η επιχείρηση δεν λειτουργεί κατά την ημέρα αυτή, δεν δικαιούνται συμπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα.
  • Όσοι εργαζόμενοι δεν προσέλθουν στην εργασία τους, ενώ η επιχείρηση νόμιμα παραμένει ανοικτή το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, δεν δικαιούνται  αποδοχές για την ημέρα αυτή.
Μανώλης Αμαργιωτάκης
Οικονομολόγος - Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων

πηγή: http://www.ergasiaka-gr.net/2017/10/I-eorti-tis-28is-Oktobrioy-se-imera-Sabbato-Ayta-isxyoyn-gia-ergodotes-kai-ergazomenoys.html#ixzz4wV46SXrU

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου